Ogólne Warunki Sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Wyłącznym i oficjalnym dystrybutorem na rynek Polski produktów My Cooking Box jest firma CMQ Agnieszka Ostrowska, (zwana dalej: CMQ) z siedzibą: 05-420 Józefów, ul. Zawiszy 27, na podstawie zarejestrowanej działalności gospodarczej: REGON 140687327, NIP 774 181 15 57

Producentem produktów oferowanych na stronie www.mycookingbox.pl jest włoska firma: RICETTA ITALIANA s.r.l z siedzibą: via M. Macchi 32, 20124 Milano i zakładem produkcyjnym: via M. Buonarroti 28-30, 24020 Gorle Tel. +39 035 423 6154 w. 201, email: info@mycookingbox.it

 1. Wstęp
  Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży regulują ofertę i sprzedaż produktów na stronie http://mycookingbox.pl („Witryna”) pomiędzy CMQ Agnieszka Ostrowska (zwaną dalej „CMQ”) a konsumentem końcowym (dalej: „Klient”).
 2. Informacje ogólne
  W wyniku zamówień formułowanych przez Klienta a otrzymywanych i przyjmowanych przez CMQ, „CMQ” przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności zamówionych towarów na Klienta, a ten płaci lub zobowiązuje się zapłacić cenę.
  Zakup towaru może nastąpić w następujący sposób:
  – strona internetowa: http://mycookingbox.pl/
  – mail: info@mycookingbox.pl
  – zamówienie telefoniczne: +48 503 669 663
  Zakupione produkty prezentowane są na stronie internetowej, e-mailem, w katalogach papierowych lub elektronicznych, pocztą papierową, telefonicznie.
  Podmioty posiadające numer VAT, które zamierzają otrzymać fakturę, muszą o to poprosić, podając wszystkie dane w momencie składania zamówienia.
  Działalność e-commerce skierowana jest wyłącznie do pełnoletnich użytkowników końcowych. Dokonując zakupu, oświadczasz, że jesteś pełnoletni(a).
  Produkty pozostaną własnością „CMQ” do momentu zapłaty przez klienta ceny towaru, wszelkich kosztów wysyłki i innych kosztów dodatkowych, zgodnie z zamówieniem i zgodnie z metodami o których mowa w następnym punkcie.
 3. Jak zamawiać – umowa sprzedaży
  Zamówienie można złożyć za pośrednictwem kanałów wskazanych w pkt. 2 powyżej.
  W szczególności w przypadku korzystania z kanału reprezentowanego przez www Klient dokonuje wyboru produktów lub ofert, które są automatycznie umieszczane w koszyku. W celu potwierdzenia zakupów Klient uzyskuje dostęp do sesji koszyka poprzez kliknięcie przycisku „koszyk” i wypełnia formularz zamówienia, który pojawia się na ekranie, a którego zawartość (produkty lub błędy) może zmienić Klient w dowolnym momencie przed zakończeniem zamówienia. Wraz z zawartością koszyka klient zobaczy względną kwotę do zapłaty, która zostanie automatycznie zaktualizowana, jeśli klient zmieni wybrane produkty lub ilości. Klikając na odpowiedni przycisk, klient będzie kontynuował i wypełni formularz, podając informacje niezbędne do rozliczenia (jeśli jest to wymagane), płatności i dostawy. Przed ostatecznym potwierdzeniem koszyk zostanie ponownie zaproponowany z odpowiednią kwotą do zapłaty. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy klient zaakceptował warunki sprzedaży przewidziane w umowie poprzez kliknięcie przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Jeśli klient nie dokona potwierdzenia przyjęcia umowy sprzedaży poprzez wybranie przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”, umowa sprzedaży nie zostanie uznana za udaną. Żadna płatność nie będzie należna, a klient nie otrzyma wybranych produktów. Jeśli produkt prezentowany na stronie nie jest już dostępny lub nie jest już w sprzedaży po wysłaniu zamówienia i jednoczesnej płatności, „CMQ” niezwłocznie powiadomi klienta o niedostępności produktu i skontaktuje się z klientem w celu uzgodnienia alternatywny:
  1) wymianę na inny produkt o równej wartości, po przesłaniu należycie podpisanego formularza „potwierdzenie wymiany”; lub
  2) zwrot zapłaconej ceny, który „CMQ” przekaże w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.
  Nie ma możliwości wymiany zakupionego produktu na droższy, bez dodatkowych kosztów.
  W przypadku ofert promocyjnych klient może zakupić jedną lub więcej indywidualnych ofert.
 4. Opis produktów, cechy i ceny
  Produkty są prezentowane i opisywane na stronie, w konkretnych ofertach online oraz w e-mailach sprzedażowych, które mogą zawierać określone linki.
  Ceny prezentowanych towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Ewentualny czas trwania promocji i ofert jest raportowany w korespondencji z produktem lub ofertą, której dotyczy, oraz zastosowanymi cenami.
  Oferty ekskluzywnej lub „sprzedaży promocyjnej” produktów publikowane na stronie lub wysyłane pocztą elektroniczną mają ograniczony czas trwania, który jest zawsze wskazany i obowiązują do wyczerpania zapasów
  Wszelkie dodatkowe koszty, o ile zostały przewidziane, są zgłaszane w korespondencji z produktem, do którego są stosowane.
  Wymiana towaru, którego nie ma na stanie w ramach oferty promocyjnej, zostanie dokonana na inny przedmiot o tej samej wartości; w przypadku wyczerpania całej paczki lub większości zamówionych produktów „CMQ” skontaktuje się z klientem.
 5. Koszty wysyłki
  Wymagana jest opłata za wysyłkę, której wysokość zależy od liczby pudełek, wagi lub miejsca przeznaczenia towaru. Wysokość kosztów wysyłki jest zawsze wskazana i widoczna w momencie zakupu.
  Koszty wysyłki i wszelkie inne koszty dodatkowe, w tym podatek VAT są wyrażone w PLN, zostaną wyraźnie i oddzielnie wskazane w formularzu zamówienia, zanim Klient przystąpi do ich przesłania, a także w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. zamówienia u „CMQ”. Cena produktów publikowanych w Serwisie może ulec zmianie bez uprzedzenia, przy czym przyjmuje się, że ceną pobieraną od Użytkownika będzie cena wskazana na karcie produktu w momencie wysyłania zamówienia przez Użytkownika.
  W przypadku paczek wielkogabarytowych lub większą wartość przewożonego towaru może być wymagana opłata za opakowanie, której wysokość różni się w zależności od produktu, który ma być dostarczony i w każdym przypadku jest wyraźnie wskazana w dokumentacji – papierowej lub elektronicznej. CMQ skontaktuje się z klientem w tej sprawie.
 6. Sposoby płatności
  Akceptowane są płatności: DotPay
  Jeśli z jakiegokolwiek powodu lub powodu klient odmówi zapłaty, „CMQ” odrzuci zamówienie klienta, powiadamiając go pocztą elektroniczną.
  Obciążenie należnej kwoty wynikającej z zamówienia wysłanego przez klienta i zaakceptowanego przez „CMQ” następuje na koniec procedury zakupu dopiero po weryfikacji danych karty kredytowej używanej przez klienta oraz wystawienie autoryzacji polecenia zapłaty przez firmę wydającą kartę kredytową klienta.
 7. Warunki dostawy i odpowiedzialność
  Proces realizacji zamówień jest obsługiwany rzetelnie i wymaga czasu. „CMQ” zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego towaru dla dostaw w Polsce do 7 dni (dziesięciu) dni roboczych w przypadku zamówień realizowanych za pomocą płatności elektronicznej (karta kredytowa, DotPay).
  Za dostawę rozumie się zrealizowanie zamówienia w momencie, gdy zamówiony towar wejdzie w posiadanie klienta lub osoby przez niego delegowanej do odbioru. W przypadku, gdy niniejsze warunki nie mogą być przestrzegane (np. Produkty niedostępne w magazynie), „CMQ” zobowiązuje się powiadomić klienta w sposób umożliwiający jak najszybsze ostrzeżenie go i poinformowanie, kiedy towar może być dostarczony.
 8. Towar uszkodzony w momencie dostawy
  W umowach nakładających na przedsiębiorcę obowiązek zapewnienia wysyłki towaru, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru z przyczyn niezależnych od sprzedawcy przechodzi na konsumenta tylko wtedy, gdy ten ostatni lub osoba trzecia wskazany przez niego i inny niż przewoźnik, materialnie wchodzi w posiadanie towaru. Jeśli przesyłka dostarczona przez kuriera jest uszkodzona, zepsuta lub poplamiona w wyniku wycieku produktu, klient jest zobowiązany do odrzucenia przesyłki, wyraźnie wskazując odpowiedni powód na formularzu dostawy. Za zwrot przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odpowiada „CMQ”.
  W przypadku, gdy przesyłka składa się z kilku paczek i nie wszystkie z nich są uszkodzone, klient ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki i odrzucić wysyłkę tylko uszkodzonej paczki poprzez podpisanie przesyłki kurierskiej „Z rezerwacją” i wskazanie ilości uszkodzonych paczek. i zwraca. „CMQ” będzie odpowiedzialna za zwrot przesyłki za pośrednictwem kuriera, bez dodatkowych kosztów dla klienta.
  Uszkodzony produkt zostanie wymieniony na „CMQ” bez ponoszenia kosztów przez klienta w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dostawy. Jeśli produktu, który ma być wymieniony, nie ma w magazynie, „CMQ” skontaktuje się z klientem w celu alternatywnego uzgodnienia wymiany na inny produkt o tej samej wartości, po wysłaniu należycie podpisanego formularza „potwierdzenia wymiany”, zwrotu zapłaconej ceny, które „CMQ” dostarczy w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych.
  Koszty wysyłki związane z odesłaniem uszkodzonej paczki do „CMQ”, za zwrot produktów zastępczych do klienta oraz wszelkie koszty zwrotu ceny ponosi „CMQ”.
 9. Zwroty i wymiana wadliwych towarów
  W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady towaru lub dostarczonych mu wadliwych produktów, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym na adres e-mail info@mycookingbox.pl, zgłaszając napotkany problem oraz podając imię i nazwisko, numer zamówienia, szczegółowy opis stwierdzonej wady, załączając załączone zdjęcia, a także udostępniając „CMQ” produkt uznany za wadliwy.
  „CMQ”zweryfikuje reklamowane przez klienta wady w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania droga mailową o jej zaistnieniu, a w przypadku jej potwierdzenia przez CMQ, Klient zostanie uprawniony do wymiany produktu lub produktów .
  „CMQ” wymienia wadliwy produkt lub produkty na własny koszt i ponosi koszty zwrotu. W przypadku, gdy produkty początkowo żądane przez klienta są niedostępne, „CMQ” zwróci kwotę zapłaconą przez użytkownika tak szybko, jak to możliwe, w każdym przypadku w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania od Klienta decyzji o wymianie lub zwrotu.
 10. Niezamówione dostawy
  O ile nie zostanie wyrażona zgoda klienta, wyrażona przed zawarciem umowy lub w momencie jej zawarcia, „CMQ” nie wykona żadnych innych dostaw niż uzgodnione, nawet jeśli mają one równoważną lub wyższą wartość i jakość.
  Jeśli Klient otrzyma niezamówioną dostawę, musi powiadomić Dział Obsługi Klienta CMQ, tel. +48 503 669 663, aby „CMQ” odebrała tę dostawę i zwróciła Klientowi wszelkie już zapłacone kwoty.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy
  CMQ umożliwia Klientowi skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy (tj. prawa do zwrotu towaru, z dowolnego powodu, bez podania przyczyn i bez żadnych opłat) w ciagu 14 (czternastu) dni od dostarczenia towaru. W związku z tym Klient może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie n. 14 (czternastu) dni od wejścia w posiadanie zamówionego towaru, po wcześniejszym powiadamieniu „CMQ” i wysłaniu stosownego oświadczenia..
  Z prawa odstąpienia można skorzystać poprzez złożenie wyraźnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: info@mycookingbox.pl; zwykłą pocztą (CMQ, Zawiszy 27, 05-420 Józefów – Polska.
 12. Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku siły wyższej
  W żadnym przypadku firma „CMQ” nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za niewypełnienie któregokolwiek z zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży w przypadku, gdy niewykonanie jest spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami i / lub siłą wyższą. W tym między innymi klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, awarie sieci i / lub awarie.
 13. Zawieszenie usługi
  „CMQ” zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia, bez uprzedniej komunikacji, działania Witryny na czas niezbędny do podjęcia niezbędnych i / lub odpowiednich interwencji technicznych w celu poprawy jakości oferowanych usług.
  „CMQ” może w dowolnym momencie przerwać dostęp do usługi oferowanej na Stronie dla Użytkownika, jeśli istnieją uzasadnione powody (naruszenie bezpieczeństwa lub poufności lub niewłaściwe korzystanie z Witryny), w takim przypadku niezwłocznie komunikując się z Klientem.
 14. Jurysdykcja
  W przypadku sporów wynikających z wykonania niniejszej umowy, jurysdykcja miejscowa należy do sądu miejsca zamieszkania lub zamieszkania konsumenta, na terytorium Polski.
 15. Alternatywne metody oceny
  Klient jest informowany, że w przypadku sporu może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR Unii Europejskiej, do której można dotrzeć pod linkiem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla użytkowników, którzy chcą rozstrzygać spory wynikające z umów sprzedaży online lub umów o świadczenie usług poza sądem. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z: info@mycookingbox.pl
 16. Wspólne postępowanie pojednawcze
  Klient może skorzystać ze wspólnego postępowania pojednawczego. Postępowanie może zostać wszczęte, jeżeli konsument po złożeniu reklamacji do firmy w ciągu 45 dni nie otrzymał odpowiedzi lub otrzymał odpowiedź, która nie została przez niego uznana za zadowalającą.
  Klient decydujący się na skorzystanie ze Wspólnego Postępowania pojednawczego może przesłać wniosek na adres: info@mycookingbox.pl, po czym zostanie poinformowany o istniejących adresach, gdzie takie postępowanie może zostać poczynione.
 17. Zasady zamknięcia
  Ogólne Warunki Sprzedaży mogą być okresowo modyfikowane w zależności od rozwoju rynku, a także po wszelkich aktualizacjach i zmianach legislacyjnych.
  Każda aktualizacja i modyfikacja będzie regularnie publikowana w Witrynie, a „CMQ” każdorazowo będzie podawała datę obowiązywania Regulaminu.

Data: 23.08.2020